Tin Tức

APUREDA

  • Bộ lọc máy nén khí


    Nghiên cứu độc lập và phát triển và sản xuất hơn 5.000 loại thông số kỹ thuật và loại bộ lọc khác nhau, cho các nhà sản xuất máy nén khí đẳng cấp thế giới và các nhà sản xuất máy nén khí nổi tiếng trong nước để cung cấp dịch vụ hỗ trợ và có thể tùy chỉnh các sản phẩm phi tiêu chuẩn theo yêu cầu của khách hàng.

  • Bộ phận máy móc xây dựng


    Thâm nhập các khái niệm đổi mới công nghệ, sản xuất và liên tục không ngừng sáng tạo những ý tưởng vào mọi khía cạnh của sản phẩm, cho phép máy đối phó với nó trong bất kỳ cấu hình, dòng chảy hoặc môi trường nào, sạch hơn, nhanh hơn, an toàn hơn và hiệu quả hơn. Bộ lọc không khí sản phẩm chính, bộ lọc thủy lực, bộ lọc môi trường, tách dầu-nước, bộ lọc diesel.

  • Bộ phận sản phẩm dầu máy nén khí

    Cung cấp cho người dùng máy nén với sự hỗ trợ hoàn toàn cho dầu máy nén, phụ tùng và dịch vụ. Cùng với Dow Chemical tham gia vào thị trường dầu máy nén cao cấp, dầu máy nén khí tổng hợp UCONTM Fluid AC32.PAG đã được tung ra thị trường.

  • Bộ phận máy móc thiết bị chế biến máy nén khí